Teori

 

Hvad er det vi søger i parforholdet? - Hvad er det for kræfter og psykologiske mekanismer, der styrer os, når vi vælger partner?
Når vi søger partner eller føler os tiltrukket af en person, er der efter vores erfaring to mekanismer, der styrer os. Det ene er en erotisk tiltrækning, og det andet er en ubevidst psykisk tiltrækning, og mange gange er det en kombination af begge dele, hvor det kan være vanskeligt at finde ud af, hvilken en af mekanismerne, der har den største kraft. 

Erotisk tiltrækning
Den erotiske tiltrækning er forskellig fra person til person og sammensat af mange subtile elementer, der eksempelvis kan bestå af bestemte typer, dufte, hudens temperatur og fugtighed, en bestemt måde at smile på, læbernes smag, skæret i øjnene, brysternes eller bagdelens størrelse og facon.   

Ubevidst psykisk tiltrækning - Imago = "Det indre billede"
Den ubevidste psykiske tiltrækning har noget med opvæksten og de tidligste omsorgspersoner, hvilket oftest er vore forældre, at gøre. I det efterfølgende vil der ikke blive skelnet mellem de tidligste omsorgspersoner og forældrene, men udelukkende omtale det som "forældre" for forenklingens skyld. 

I barndommen har vi alle været ude for, at vore forældre ikke fuldt ud imødekom vore fundementale behov. De følelsesmæssige sår, krænkelser og sårbarheder, vi fik i den tætte relation med forældrene, resulterede i udviklingen af et indviklet mønster af forsvarsmekanismer, udelukkende fremstillet for at undgå fremtidige krænkelser.

Igennem det tidlige samvær med forældrene skabte vi et image, et indre billede, der blev sammensat af både de træk hos vore forældre, som svarede til vore behov, og af de træk som sårede os. Når vi søger en partner, søger vi ubevidst efter en person, der svarer til vort Imago, "det indre billede", og når vi møder en sådan person, oplever vi en tiltrækning og lyst til at lære vedkommende nærmere at kende. Vi bliver forelskede.

   
Imago Parterapi Århus · Nordre Strandvej 147, DK-8240 Risskov · tlf. +45 24476972 / +45 26718040
Udviklet af landIT