Hvordan har dit parforhold det ?

 

Kan I genkende et eller flere af følgende udsagn:

 

 • gentagne skænderier og udmattende magtkampe
 • kriser og trusler om skilsmisse
 • et eller flere tabuemner
 • ulyst til seksualitet
 • for lidt kvalitetstid sammen
 • manglende nærvær, ansvarlighed og omsorg
 • jalousi
 • affærer og utroskab
 • overforbrug eller misbrug af alkohol
 • spiseforstyrrelser
 • du eller din partner bruger for meget tid på arbejde, børn, Tv eller foran computeren

 

Så er parforholdet i fare, og I bør tænke på Imago-parterapi.

 

Imago-parterapi er en terapeutisk metode, der sikrer, at de tidsmæssige og økonomiske resourcer, I bruger på parterapi, bliver optimalt udnyttet.

 

Imago-parterapi er en hjælp til:

 

 • at løse konflikter på en ny måde. I får et redskab, der sikrer, at det I siger til hinanden bliver hørt, gjort meningsfyldt og mødt med forståelse, empati og indlevelse
 • at genfinde glæden ved hinanden følelsesmæssigt og seksuelt
 • at bruge parforholdet til at genetablere den psykologiske udvikling
 • at få bevidsthed om hvem I er, og hvorfor I er, som I er
 • at fokusere på tryghed i stedet for kritik
 • at give hinanden hvad I hver især har brug for, for at vokse og blive hele mennesker
 • at belyse hvilke barndomssår I hver især bringer med ind i parforholdet, og hvordan de kan heles
 • at imødekomme hinandens dybeste behov
 • at belyse hvilke forsvarsmekanismer I anvender, og hvad der skal til, for at I ikke behøver dem mere
 • at skabe en fælles vision for fremtiden
 • at afklare om jeres veje skal skilles, og hjælpe jer igennem dette  således at begge og eventuelle børn kommer ud af det bedst muligt

 

Videnskabelige undersøgelser viser:

 

 • at ægteskabelige konflikter nedsætter livskvaliteten for hele familien
 • at ægteskabelige problemer er en af de stressfaktorer, der optræder hyppigst hos deprimerede mennesker
 • at i de tilfælde hvor depression udløses eller vedligeholdes af ægteskabelige problemer, er den mest effektive behandling parterapi
 • at fraskilte og separerede mennesker har to til tre gange så høj risiko for at udvikle depression som gifte mennesker
   
Imago Parterapi Århus · Nordre Strandvej 147, DK-8240 Risskov · tlf. +45 24476972 / +45 26718040
Udviklet af landIT